Age of Sigmar

Saturday March 4 - 2023 at 9 a.m


PLAYER PACK: Kommer snarest


Spørgsmål: Enten via. mail til Ageofsigmarmidtcon@gmail.com eller på turneringens begivenhed på Facebook.


Regler:
Turneringen benytter Core Rules, Pitched Battle rules fra General’s Handbook 2022-2023 sæson 2 (GHB22-23 S2-23 S2 fremadrettet), Battle Tactics (både dem fra GHB22-23 S2 og faction specifikke), Grand Strategy (både dem fra GHB22-23 S2 og faction specifikke), samt nyeste FAQs og Erratas.

Er der nogen regler/tolkning af regler du er i tvivl om, så send en mail til Ageofsigmarmidtcon@gmail.com eller skriv dit spørgsmål her og se hvad andre har spurgt om.


Vi ligger os tæt op ad https://www.aosfaq.com/. Det er bedre at få en regel afklaret på forhånd, end at skulle have den afklaret midt under et spil. Skulle der i et spil opstå uenighed, kan der tages kontakt til TO.


Billetsalg:
Se mere på Facebook begivenheden: https://fb.me/e/3mG1efjlG


Turneringstype:
Swiss System

Pairings system:
BCP


Hærliste format:


Ens hærliste skal bygge med Warscroll builder:
https://www.warhammer-community.com/warscroll-builder/


Hvor man skal vælge ?-tegnet ikonet, derefter ”Full” version, også kopiere teksten ind i en mail til TO (se understående).


Indlevering af hærlister:


Din hærliste sendes til TO på mail Ageofsigmarmidtcon@gmail.com. I emnefeltet skriver du “Navn - Hær – Midtcon AoS 2023” f.eks. “Niels la Cour Møller – Kharadron Overlords - Midtcon AoS 2023”. Lister skal sendes inden onsdag den 24. februar 2022, kl. 23:59. Hvis fristen overskrides, fratages man 20 TP fra ens samlede score.


Hære:
2.000 point Battlehost følgende reglerne for Pitched Battles 2022 (GHB22-23 S2). Det er tilladt at benytte proxies og conversions inden for rimelighedens grænser, så længe disse er på den korrekte base størrelse. Proxies behøver ikke at godkendes forud for turneringen af TO, så længe du bruger din sunde fornuft: er dit lokale miljø tilfredse med dine proxies og føler du selv at du kan stå inde for dem, så er det sikkert fint. Er du alligevel i tvivl, så kan du bare sende et billede til Ageofsigmarmidtcon@gmail.com. På din hærliste skal følgende fremgå tydeligt:
• Alle enheder og deres point
• Hvem din general er
• Artefacts, command traits, spells, endless spells, core battalions og enhancements
• OBS. Husk at markere hvilke core battalions ens enheder hører til
• Triumphs
• Grand Strategy


Hvis din hærliste ikke afleveres i det korrekte format, ikke er gyldig eller på anden måde mangelfuld, vil den ikke tælle som at være afleveret til tiden (Se Indlevering af hærliste).


Malekrav:
Der kan kun benyttes fuldt malede og basede hære til dette event. Dog kan der gives dispensation for malekrav/basing for nye spillere der deltager for første gang ved Midtcon. Kontakt TO, hvis du ønsker en dispensation.


Terræn:
Alle bordet vil være pre-set af TO og terrænet flyttes kun hvis det står ovenpå objectives, så det altid vil være minimum 3” fra objectives. Inden hvert spil og før der vælges side, rulles der for scenery rules fra ”Mysterious Terrain table” (Core Rules 28.1.2) på 6 stykker terræn. Derudover benyttes vil terræn på nogle borde blive markeret som ”Impassable” (for eksempel på impassable, se ”Magmic Battleforge” warscroll) eller som ”Garisonable” (Core rules 17.2). Det vil fremgå tydeligt på hvert enkelt bord og vil forekomme som det giver mening.


Faction Terræn:
Opsætning af faction terræn følger den nyeste GHB, FAQ, Warscroll eller Battletome regel. Kan dit faction terræn ikke placeres på bordet og overholde alle restriktioner, kan det ikke benyttes. Faction terræn som f.eks. Bone-Tithe Nexus, der har regler om at det skal placeres før terræn på bordet kan ikke benytte denne regel, da alt terræn er pre-set af TO. Ved sådanne terrænregler, er det tilladt at fjerne et stykke terræn fra bordet, også sætte det pågældende Faction terræn, der hvor det fjernede stykke terræn stod. Har begge spillere samme regel afgøres rækkefølgen med et terningeslag. Er du i tvivl så spørg TO.


House rules:
• Kun Battletomes med FAQ kan benyttes.
• Terninger
De skal være let læselige for din modstander, især hvad angår terningen og prikkernes farve (hvid og sort er en god kombination, gul og grøn knap så meget).
• Maks ét specialsymbol på hver terning, og det skal side på det samme sted (så man f.eks. ikke ruller med to terninger samtidig, som henholdsvis har et symbol på 1’eren og 6’eren).


Scoring:
Result Option TP
Major Win 20
Minor Win 15
Draw 10
Minor Loss 5
Major Loss 0
Antal af Battle Tactics + Grand Strategy gennemført
0 – 6 point


Tidsplan:
Lørdag den 4. marts
Dørene åbner 09:00

Velkommen til ved TO 09:50

1. Spil 10:00
Frokostpause 13:00

2. Spil 14:00
Aftensmadspause 17:00

3. Spil 18:00


Søndag den 4. september
Dørene åbner 09:00

4. Spil 10:00
Frokostpause 13:00

5. Spil 14:00

Kåring af vinder 17:00

Hvad kan du vinde?

Hæder, ære og trofæer!


Battleplans:
TDB


God opførsel – Se også The Player’s Code (side 57, GHB22-23 S2)


Det vigtigste er at begge spillere har en god oplevelse, og behandler hinanden med respekt. Hvis der er uenighed om en regel, så kontakt TO. Hvis TO modtager flere klager over den samme spiller pga. dårlig opførsel, kan spilleren i sidste ende blive bortvist fra turneringen – Ens billet bliver ikke refunderet i tilfælde af en bortvisning fra turneringen.


Take backs, fejl og forglemmelser:
Vi laver alle fejl når vi spiller, det kan være man glemmer at rykke en model, eller at bruge en ability på det rigtige tidspunkt, det er en naturlig del af spillet. Så for ikke at sætte ens modstander i en træls situation, ved at bede om lov til at gøre noget man glemte på det rigtige tidspunkt, frabedes det at man spørg ens modstander om take-backs. Gør man det alligevel, skal man respektere hvis ens modstander siger nej, uden det påvirker den gode stemning ved bordet.


Måling af afstande:
Husk at italesætte dine handlinger/intentioner, når du måler en afstand. F.eks. når du rykker en enhed frem, så sig at ”den her enhed er over 24” væk fra pågældende fjendtlig enhed, som kan gå 6” og skyde 18”, altså vil du ikke være i stand til at skyde på dem i din tur, korrekt?” Så kan din modstander evt. Måle op og være enig/uenig med dit udsagn. Hvis man er uenig med ens modstanders udsagn, er det vigtigt at italesætte dette, herunder hvad der skal opfyldes før du kan være enig i udsagnet.


Skakure:
Det er tilladt at benytte skakure til Midtcon. For info om hvordan disse benyttes se WTC reglerne under ”Time management and slowplay”. Vi har ikke dommere nok til at følge WTC modellen, og denne er også skrevet til 40k, men giver en god føler for hvordan skakure benyttes. Bemærk at disse ikke er et krav og det er derfor heller ikke på nogen måde et krav at et skakur skal medbringes. Vi benytter følgende model:
- Hvis begge spillere ønsker at spille med skakure, er dette acceptabelt og disse kan benyttes.
- Hvis én af spillerne ønsker at benytte skakur og den anden spiller ikke ønsker dette, så benyttes følgende system:
o Skakuret benyttes.
o Skakuret skal skiftes (se ovenfor), ansvaret for dette hviler på spilleren der ønskede at bruge skakuret.
o Hvis den ene spiller på noget tidspunkt er 30+ min. foran den anden, så skal bordet tilkalde en dommer.
o Konsekvenserne af at være bagud – eller løbe helt tør for tid - vil blive defineret af dommeren.
- Hvis ingen af spillerne ønsker at bruge skakure, så spilles der uden dette.

Cocked Dice & Re-rolls:
Cocked dice, eller skæve terninger om man vil, skal re-rolles. En terning er regnes for cocked hvis den ikke ligger fladt på måtten eller i bunden af dit dice tray. Terninger skal re-rolles hvis de ligger på terræn, selvom de ligger fladt på disse