Warmaster Revolution

2. marts 2024
3 gode spil Warmaster Revolution
Placering: Mønstedhallen, vest for Viborg
Mulighed for mad på stedet

Kære Warmasters!

Det er en stor glæde at kunne præsentere Warmaster Revolution ved denne udgave af MidtConGT24 som afholdes 2. og 3. marts 2024.
Turneringen afholdes:
Mønstedhallen, Kalkværksvej 1b Mønsted, 8800 Viborg

Tilmelding
Officiel tilmelding til turneringen foregår via Place to Book via event på MidtConGT24 hjemmesiden.
https://midtcongt.dk/

Turneringsstruktur
Deltagerantal: 8 spillere (mulighed for at udvide hvis behov)
Turneringsstruktur: 3 runde Swiss, Warmaster Revolution
Scenarie og scoring: Vi vil bruge WinterRoller 2023 til turneringen, se i appendix I
Link til dette dokument: https://docs.google.com/.../1-V5fiTxDi9xR8WJPUELt.../edit...

Tidsplan:
Lørdag:
09.30-09.50:Registrering
09.50-10.00:Introduktion og parrings runde 1
10.00-12.30:Runde 1 - Incursion
12.30-13.30:Frokost
13.30-16.00: Runde 2 - Take and Hold
16.00-16.30:Pause
16.30-19.00: Runde 3 - Outflanked
19:00-slut:Præmier og tak for i dag


Præmier:
Der vil være pokaler til top 3 og til sidste mand.
Derudover vil alle deltagere modtage en Unit og en Hero.

Hvad du medbringe:
En 2.000 pts Warmaster Revolution hær
2 printede kopier af din hærliste
En kopi af regelbogen samt alle nødvendige rekvisitter til at gennemføre dine spil (terninger, målebånd, markører mv.)

Regler:
Vi spiller efter Warmaster Revolution 2.0 reglerne og Army book, som findes på følgende link: https://www.wm-revolution.com/articles/download.html

Vi spiller med følgende ekstra regler fra Warmaster Revolution:
+1 Command First Order First Turn (side 15)
Light Cavalry (side 24)
Charge bonus on advance if enemy destroyed (side 51)
Flyers must end +1 cm away from enemies in command phase (side 66)
Deployment using Scouting Rules (side 82)

Se appendix I for Scenarier og scenarie regler.
Sammensætning af hær
Hver spiller skal medbringe en 2.000 pts hær. Man kan med fordel bruge en army builder, som findes her: https://wm-selector.github.io/#/

Ét Regiment of Renown må være inkluderet i hæren og skal følge reglerne i Army Book.

Der er følgende ekstra Army Building regler (fra WinterRoller 2023)
High Elves:
Dying Race: High Elves are no longer the power they once were in the world. With every generation, less children are born, and their cities ever emptier. Every life is precious, and High Elf generals are reluctant to risk the lives of their soldiers unless absolutely necessary.
To represent this, after calculating the break of a High Elf army, reduce it by 1.
Dark Elves:
Dark Elf armies are not permitted to take the Sceptre of Sovereignty magic item.
Chaos Dwarves
Chaos Dwarf armies gain the following entry.
Chaos Dwarf Lord (+30pts)
The Chaos Dwarf general gains +1 command when ordering one of the following units or brigades that only contain the following units: Chaos Dwarfs, Blunderbusses, Bull Centaurs, Earthshaker Cannon, Death Rocket.
A general cannot take both this upgrade and the Sorcerer Lord upgrade.